Terms & Condition

 

Welkom bij DTFservice nederland van Borduurhuis.nl
Deze Algemene Voorwaarden DTFservice nederland zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

1. Gebruik van de website

U mag onze website uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in om het volgende niet te doen:
Gebruik onze website op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
Gebruik onze website om ongeoorloofd of ongevraagd reclame- of promotiemateriaal te verzenden.
Poging om ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel van onze website of een bijbehorend systeem of netwerk.
2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud, handelsmerken, logo's en andere intellectuele eigendommen die op onze website worden weergegeven, zijn eigendom van DTFservice nederland of haar licentiegevers. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken, reproduceren, distribueren of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is DTFservice nederland niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, voortvloeiend uit uw gebruik van onze website. of enige inhoud of materialen die beschikbaar zijn op onze website.

4. Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door de DTF-service. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die websites. We raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u bezoekt te lezen.

5. Privacybeleid

Op uw gebruik van onze website is ook ons ​​Privacybeleid van toepassing, dat u kunt vinden op de DTF-service. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met de bijgewerkte datum 1/1 2024. Als u onze website blijft gebruiken nadat de bijgewerkte voorwaarden van kracht zijn geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

7. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van NL, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes.

8. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op